Mejniki razvoja

Leto Dogodek
1850 prodaja krede, izkopane na zemljišču, kjer se sedaj nahaja podjetje TKK Srpenica
1947 ustanovitev podjetja Kreda
1958 začetek proizvodnje steklarskega kita. Kot polnilo se uporablja domača kreda.
1963 začetek proizvodnje dodatkov za beton
1973 izgradnja sodobnega tehnološkega obrata in začetek proizvodnje sušilcev za barve in lake
1975 priključitev TOZD-a TKK Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede Srpenica domžalskemu Heliosu
1977 začetek proizvodnje tesnilnih mas
1987 odcepitev od Heliosa
1990 TKK Srpenica kot samostojna delniška družba
1992 začetek proizvodnje poliuretanske pene
1997 zagon nove linije za proizvodnjo poliuretanske pene
2004 posodobitev proizvodnje dodatkov za betone in malte
2005 posodobitev proizvodnje tesnilnih mas
2006 izgradnja novih skladiščnih prostorov za surovine
2007 TKK Srpenica d.d. sodi med vodilne svetovne proizvajalce poliuretanske pene
2013 Soudal postane lastnik podjetja TKK Srpenica