Objava neresnične informacije o delovanju podjetja TKK

Sporočilo za javnost, avgust 2017

V preteklem vikendu so se na družbenih omrežjih in v prispevku na POP TV širile nepreverjene in neresnične informacije o delovanju podjetja TKK. Podjetju je bilo očitano, da spušča v reko Sočo odplake, kar je bilo podprto tudi z amaterskim video posnetkom, v prispevku na POP TV pa se bombastično sprašujejo »Ali našemu turističnemu biseru reki Soči grozi ekološka katastrofa?«.

Skrb za ohranitev čistega okolja ter naše reke Soče, je za vse nas, ki v tej dolini bivamo in delamo, dolgoročno ključnega pomena. Vsaka iniciativa, konkretna dejanja ter opozorila so v tem kontekstu pohvale vredna in več kot dobrodošla. Žal v zgoraj omenjenem primeru ni šlo za dobronamerno dejanje ampak za širjenje nepreverjenih informacij in video vsebin. Zlivanje motne vode v Sočo, ki se je prikazovala na Facebooku ter v prispevku POP TV NIKAKOR NI IZVIRALA IZ PROIZVODNIH AKTIVNOSTI podjetja TKK, ampak je bila posledica gradbenih del na gradbišču novega skladišča.

Gradbeni delavci so namreč v preteklem tednu znotraj podjetja rezali dolge asfaltne površine za izkop kanalov, prah in nastali mulj med rezanjem pa izpirali z velikimi količinami vode iz hidranta. Ta voda je odtekala v kanalizacijske jaške in na iztoku dosegla tudi reko Sočo. Umazana in spenjena voda je izključno posledica umazanije in prahu, ki sta nastajala ob rezanju in spiranju asfalta. Prav tako na območju gradbišča nastaja veliko prahu, ki ga vsakokratno deževje izpere. V 32. tednu je bilo na našem območju kar precej padavin, ki so izpirale prah s površin našega podjetja, kot tudi iz vseh ostalih površin.

Zgoraj omenjene nepreverjene informacije so podjetju TKK povzročile ogromno škodo. Ta se odraža predvsem v nepričakovanih motnjah v delovnem procesu in to v času največje sezone, blatenju dobrega imena podjetja TKK in v končni fazi tudi direktno gospodarsko škodo, ki se realno lahko pojavi na tržiščih. S to izjavo želimo, da javnost, ki ji je mar tako za okolje kot za podjetje, sliši tudi pravo plat zgodbe.


Več podatkov:

Mitja Costantini
Vodja prodaje in marketinga
e-mail: m.costantini@tkk.si
tel.: +386 41 781 33