Kadri

V podjetju TKK d.o.o.  se zavedamo, da za doseganje visoko zastavljenih ciljev potrebujemo sposobne, inovativne, fleksibilne ter motivirane sodelavce. Od nekdaj stavimo na lasten razvoj, domače znanje. Prav zato skrbimo za stalno usposabljanje in izobraževanje vseh nas in vsakega od nas.

Ustvarjamo okolje, ki omogoča osebni razvoj. Skupaj z zaposlenimi načrtujemo njihove kariere, upoštevamo njihove individualne interese in jih nagrajujemo za dosežene rezultate. Tako se vrednost našega podjetja izraža skozi priznavanje pomembnosti vsakega posameznika.

Tudi z ustrezno organizacijo ustvarjamo spodbudno in varno okolje, v katerem so zaposleni motivirani za doseganje zastavljenih ciljev tako z materialnimi kot nematerialnimi spodbudami. S celovitim komuniciranjem skrbimo za seznanjenost zaposlenih z dogajanji v podjetju in za poistovetenje s skupnimi vrednotami in vizijami. Lojalnost ljudi povečujemo z dejavnostmi, ki izboljšujejo tudi kakovost njihovega zasebnega življenja.