Izjava o zmanjševanju tveganja za okolje

INFORMACIJA ZA JAVNOST

za

TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Na osnovi določil 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic Ur.l.RS št. 22/2016, (v nadaljevanju Uredba) družba TTK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., podaja informacijo za javnost za Obrat na lokaciji Srpenica 1, 5224 Srpenica.