O podjetju

Naziv družbe TKK d.o.o.
Naslov Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
Telefon 05 384 13 00 / 01
Faks 05 384 13 90
E-mail info@tkk-group.com
Matična številka 5043123
Davčna številka SI49428969
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica
Osnovni kapital družbe 1.059.042,73 EUR