Zaposlitev - referent prodaje

Srpenica, 5. 8. 2016

 

Javni razpis prostega delovnega mesta REFERENT PRODAJE

 

TKK d.o.o. razpisuje javni razpis za prosto delovno mesto:     

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  362 – Referent prodaje - M/Ž

 

Na delovno mesto bomo zaposlili (št. delavcev):  1

 

Podroben opis del in nalog na delovnem mestu:

·       Komuniciranje in korespondenca s kupci v mejah svojih pristojnosti,

·       vnos naročil v informacijski sistem,

·       preverjanje zalog izdelkov,

·       rezervacija izdelkov na zalogi,

·       potrjevanje naročil kupcu,

·       sodelovanje in asistenca komercialistom v zvezi z naročili, tehničnimi zahtevami kupcev in pogoji poslovanja s kupci,

·       obveščanje logistike o pogojih realizacije naročila,

·       priprava dokumentacije vezane na nove izdelke in spremljajoče dokumentacije za prodane izdelke,

·       priprava odprem,

·       izdelava dobavnic, faktur in drugih odpremnih dokumentov ter dokumentov povezanih z odpremo blaga

·       sodelovanje s skladiščem pri izvrševanju odprem,

·       dela v zvezi s poreklom blaga.

 

Odgovornost na delovnem mestu:

odgovornost za pravilnost  izvrševanja dela

 

Zahtevana stopnja izobrazbe:                        najmanj V. stopnja izobrazbe

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:                  ekonomski tehnik

Alternativna pokl./strok. izobrazba:                druga srednja izobrazba  (izkušnje lahko nadomestijo izobrazbo)

 

Trajanje zaposlitve:  določen čas – 1 leto s poskusnim delom 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas

 

Predviden pričetek dela 01.10.2016.                                                   

 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto na komercialnem podr.       Poskusno delo: 6  mesecev                                                                             

 

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B                                           

 

Zahtevana rač. znanja:       poznavanje računalniškega okolja Windows 

 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

 

Zahtevane kompetence: AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, POZNAVANJE PRODAJNIH POSTOPKOV, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, KOMIUNIKATIVNOST,  NATANČNOST, VESTNOST.

Želene kompetence: ZNANJE DRUGEGA TUJEGA JEZIKA (prednost !),POZNAVANJE PREDPISOV O BLAGOVNEM PROMETU.

 

Pisne oz. e-prijave z življenjepisom in izkušnjami  ter priloženimi dokazili o izobrazbi sprejemamo v pisni obliki v tajništvo družbe TKK d.o.o. ali v e-obliki na e-naslov: m.leban@tkk.si

od vključno 08.08.2016 od vključno 19.08.2016.

 

Srpenica, 04.08.2016

Izvršni direktor:

Uroš Lozar

 

Objava: na Zavodu za zaposlovanje Slovenije in na spletni stran TKK: www.tkk.si od 08.08.2016 do 19.08.2016