Izdelava betona, odpornega na zamrzovanje v prisotnosti soli