3MONT

3MONT sistem se uporablja za učinkovito vgradnjo oken in vrat. Ključni problem pri vgradnji predstavlja prostor med oknom / vrati in zidno odprtino. Kljub vrhunskim oknom toplota in hrup prehajata med notranjim delom stavbe in okolico, če okna niso ustrezno montirana. Učinkovita montaža pa je mogoča samo z uporabo 3MONT izdelkov.

Video predstavitev