Tekamal Antikor

SIST EN 1504-7, princip 11.1

TEKAMAL Antikor je zaščita armature proti koroziji. Enokomponentni zaščitni in vezni premaz za armaturo in beton na osnovi cementa. Priporočamo uporabo tudi kot vezni sloj.

Pakiranje

Vreča: 25 kg

Področje uporabe
  • Sanacija dimnika TKK Srpenica
    Sanacija dimnika TKK Srpenica

Tekamal Antikor uporabljamo za zaščito armature:

  • ko je armatura vidna in je debelina zaščitne-pokrivne plasti manjša od 10 mm,
  • v izpostavljenih okoljih, kjer se zahteva dodatna zaščita,
  • ko je beton kontaminiran s kloridi,
  • ko izvajamo popravila z maltami razreda R2 za nekonstrukcijska popravila,
  • ko sanacijskih malt za konstrukcijska popravila razredov R4 in R3 ni možno vgraditi takoj
    po čiščenju armature.

Tekamal Antikor lahko uporabimo tudi kot vezni sloj, predvsem pred ročnim nanašanjem sanacijskih malt, vendar moramo pri tem paziti, da malto obvezno vgradimo na še svež Tekamal Antikor.

Tekamal Antikor could also be used as a bonding bridge especially by hand application of repair mortars. They should always be applied "wet-in-wet".

Priponke
Iskalnik prodajalcev
Poiščite prodajalca