Tekamal Alteks 0 - 1,5 M

SIST EN 1504-3, CC, razred R4
Podlivna neskrčljiva malta za konstrukcijska popravila.
Pakiranje
Vreča: 25 kg
Področje uporabe

Tekamal Alteks 0-1,5 uporabljamo povsod, kjer je posebej pomembno, da ne pride do krčenja malt, kjer so podane zahteve za visoke zgodnje in končne trdnosti (hitrejše napredovanje del, hitrejša odstranitev opažev) in/ali visoko trajnost:

  • podlivanje strojev, žerjavnih prog,
  • zalivanje sider,
  • zaščita in popravilo betonskih konstrukcij (npr. nosilcev in stebrov betonskih hal, mostov, viaduktov, dimnikov, hladilnih stolpov, čistilnih naprav,…)
  • tesnjenje togih stikov med betonskimi elementi,
  • krpanje in tankoslojne preplastitve betonskih tlakov,
  • zapolnjevanje togih reg kamnitih zidov,
  • zapolnjevanje togih reg med betonskimi tlakovci, granitnimi kockami ipd.

Priponke
Iskalnik prodajalcev
Poiščite prodajalca