Cementol Omega F-conc.

Pospešilo strjevanja, SIST EN 934-2: T7, z učinkom superplastifikatorja.

CEMENTOL Omega F – conc. je za izdelavo prefabriciranih betonskih elementov, za betoniranje pri nizkih temperaturah - za betone z visokimi začetnimi in končnimi trdnostmi.

Pakiranje
  • balon: 60 kg
  • kontejner: 1 m3
Področje uporabe
  • Predor Golo rebro
    Predor Golo rebro

Cementol Omega F – conc.  je namenjen za pospeševanje procesa strjevanja betona. Zaradi te lastnosti ga uporabljamo pri izdelavi prefabriciranih betonskih elementov, za betoniranje pri nizkih temperaturah pod pogojem, da temperatura betonske mase pri vgrajevanju ni nižja od + 5°C in v vseh primerih, kadar želimo pospešen prirastek trdnosti.

Doziramo ga na težo cementa: 1 - 2% (1 do 2 kg na 100 kg cementa), odvisno od želenih učinkov in pogojev dela.

Priponke
Iskalnik prodajalcev
Poiščite prodajalca