Remont i renowacja obiektów, w których wykorzystano również produkty TKK

Obiekty na autostradach i innych drogach

Obiekty energetyczne

Objekty przy/w morzu

Lotniska

Oczyszczalnie ścieków

Obiekty przemysłowe

Budynki mieszkalne i handlowe

Placówki edukacyjne, kulturalne i siłownie

Szpitale

Stacje benzynowe

Baseny, zbieracze/kolektory wodne, baseny rybackie

Silosy

Obiekty kolejowe

Obiekty wydobywcze

Inne