Tekasol Marking Spray

Do znakowania na różnych powierzchniach - zewnętrznych i wewnętrznych.

Tekasol Marking Spray to farba akrylowa w sprayu do znakowania na różnych powierzchniach.

Poziome oznakowanie, oznakowanie parkingów, stref niebezpiecznych i ograniczających powierzchnie robocze.

Pakowanie

  • objętość puszki aerozolu: 500 ml

Zakres zastosowania
  • Do znakowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, do poziomego znakowania, do znakowania parkingów, stref niebezpiecznych i do ograniczania powierzchni roboczych.
  • Optymalna temperatura użytkowania wynosi od 20 do 25 °C.