Tekapur Insulation Adhesive (spray)

Do klejenia materiału izolacyjnego do powierzchni budynków.

Tekapur Insulation Adhesive jest jednoskładnikową pianką poliuretanową o niskiej rozszerzalności, przeznaczoną do mocowania materiałów izolacyjnych za pomocą pistoletu montażowego. Utwardza się przy wilgoci z powietrza.

Nadaje się do łatwego, szybkiego, czystego i wydajnego łączenia styropianu, styroduru i wełny kamiennej z różnymi podłożami budowlanymi (beton, cegła, drewno). Jest zgodny z europejskimi wytycznymi ETAG 004. Zapewnia szybki postęp pracy i dodatkową izolację termiczną.

Certyfikaty
Pakowanie

Objętość puszki aerozolu: 750 ml

Zakres zastosowania

Podłoża, na których przyklejane są płyty izolacyjne, muszą być mocne, płaskie i czyste. Przed aplikacją zaleca się zwilżenie powierzchni wodą. Nawilżanie jest ważne, ponieważ znacznie poprawia przyczepność i przyspiesza wiązanie. Optymalna temperatura puszki do zastosowania wynosi 20-25 °C. Tekapur Insulation Adhesive nakłada się najpierw na krawędzie, a następnie na powierzchnię płyty w kształcie litery W. Dokładne dozowanie kleju poliuretanowego pozwala na mniejsze zużycie. Za pomocą jednej puszki można zamocować izolację o powierzchni 12–16 m2.

W minutę po nałożeniu kleju poliuretanowego na płytę izolacyjną, mocujemy ją do ściany. Po zamocowaniu płytki ekspansja kleju poliuretanowego zostaje zatrzymana. Regulacja płyty izolacyjnej jest możliwa maks. 10 do 15 minut po zamontowaniu na ścianie. Powierzchnie o większych nierównościach należy wstępnie wyrównać gruboziarnistą zaprawą wapienno-cementową. W przypadku punktowego zgrubienia na ścianie rozwiązuje się to przez oszlifowanie paneli izolacyjnych od wewnątrz, tak aby zewnętrzna powierzchnia pozostała płaska. Jeśli między płytami są luki, można je wypełnić klejem poliuretanowym. Po 2 godzinach, gdy klej poliuretanowy uzyska odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, możemy kontynuować kotwienie i dalszą obróbkę płyt izolacyjnych. Dodatkowe mocowanie paneli izolacyjnych zależy od jakości podłoża budowlanego. Kotwienie jest zawsze konieczne u podstawy budynku, na starych tynkach, betonie i podłożach nienośnych.


Jeżeli pierwszy rodzaj płyt izolacyjnych nie ma podparcia na płycie betonowej lub dolna krawędź fasady jest wyższa, można zastosować do podparcia profil U, który jest mechanicznie przymocowany do ściany wsporczej. W przypadku klejenia płyt izolacyjnych w złych warunkach pogodowych, takich jak wiatr lub deszcz, rusztowanie należy odpowiednio zabezpieczyć. W przypadku wiatru szczególnie ważna jest ochrona krawędzi budynku. Utwardzony klej poliuretanowy należy chronić przed promieniowaniem UV.

Prezentacja wideo