Tekapur Firestop (pistolet)

W przypadkach, w których wymagana jest większa ognioodporność.

Tekapur Firestop jest zmodyfikowaną, trudnopalną, jednoskładnikową pianką poliuretanową, która utwardza się wilgocią z powietrza

Trudnopalna pianka służy do instalacji elektrycznych,  drzwi przeciwpożarowych i sklepień.               

Klasa palności B1 (DIN 4102, część 1) .

Certyfikaty
Pakowanie

Objętość puszki areozolu: 750 ml

Zakres zastosowania

Jest stosowany w budownictwie do uszczelniania, wypełniania, izolacji, montażu i instalacji (instalacje elektryczne, drzwi przeciwpożarowe, sklepienia,...), szczególnie w przypadkach, w których wymagana jest większa odporność na ogień.