Tekamal Sanirkit

Masa do uszczelniania porowatych miejsc w betonie
Zaprawa do szybkiego uszczelniania porowatych miejsc, w których występuje wilgoć, i naprawy w niższych temperaturach.
Pakowanie
Worek: 25 kg
Zakres zastosowania
Tekamal Sanirkit jest gotową mieszanką cementu glinowego i specjalnych chemicznych dodatków poprawiających urabialność, przyczepność, wodoszczelność i wysoką wytrzymałość początkową.
Stosuje się go wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać szybkie uszczelnienie porowatych obszarów, w których występuje wilgoć (porowaty beton, pęknięcia w betonie, połączenia itp.). Ze względu na szybkie wiązanie i rozwój wytrzymałości nadaje się również do napraw w niższych temperaturach.