Tekamal MSM 0-7

SIST EN 1504-3, PCC, klasa R4.

TEKAMAL MSM 0-7 jest gotową mieszanką cementu, piasku kwarcowego, specjalnych dodatków chemicznych i włókien polimerowych, które zmniejszają ryzyko pęknięcia podczas wysychania nad zaprawą. Zaprawa jest tiksotropowa w stanie świeżym i dlatego szczególnie nadaje się do napraw strukturalnych powierzchni pochyłych, pionowych i górnych. Zalecana grubość Tekamal MSM 0-7 w jednej warstwie wynosi 20-110 mm, ale zależy to od położenia naprawianej powierzchni i chropowatości powierzchni.

W przypadku grubszych warstw - warstw wielowarstwowych, kolejną warstwę należy nakładać dopiero wtedy, gdy pierwsza warstwa dobrze przylega i jest stabilna, ale nie całkowicie związała.

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania
  • Zoisov most, Lublana
    Zoisov most, Lublana

Tekamal MSM 0-7 jest przeznaczony do naprawy uszkodzonego betonu i zapraw: wypełniania uszkodzonych miejsc, połączeń, uszkodzeń uderzeniowych, tj. łatki i cienkie warstwy:

  • dźwigary i kolumny oraz konstrukcje nadprożowe mostów i wiaduktów,
  • prefabrykowanych betonowych elementów,
  • wypełnienie sztywnych spoin kamiennych ścian,
  • wypełnianie sztywnych spoin między elementami betonowymi.