Tekamal MSM 0-1

SIST EN 1504-3, PCC, klasa R1.

TEKAMAL MSM 0-1 jest zaprawą wzmocnioną włóknem do napraw niekonstrukcyjnych. Do ochrony oraz napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych konstrukcji betonowych. Tekamal MSM 0-1 to gotowa mieszanka cementu, piasków krzemionkowych, specjalnych dodatków chemicznych i włókien polimerowych, które zmniejszają ryzyko pęknięcia podczas wysychania nad zaprawą. W stanie świeżym zaprawa jest tiksotropowa i dlatego szczególnie nadaje się do napraw niekonstrukcyjnych lub wykańczania powierzchni pochyłych, pionowych i górnych.

Zalecana grubość Tekamal MSM 0-1 w jednej warstwie wynosi 3-15 mm. Jeśli zaprawę nakłada się na kilka warstw, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po tym, jak pierwsza już dobrze przylega i jest stabilna, ale jeszcze nie całkowicie związała.

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania
  • Zoisov most, Lublana
    Zoisov most, Lublana

Tekamal MSM 0-1 przeznaczony jest do naprawy płytszych uszkodzeń betonu i zaprawy oraz wykończony betonem lub szorstką zaprawą naprawianych powierzchni:

  • fasad,
  • wykończenia balkonów, tarasów, schodów,
  • krawędzie kolumn i belek,
  • prefabrykowanych betonowych elementów,
  • wypełnianie sztywnych połączeń między elementami betonowymi.