Tekamal MSM 0-0,3

SIST EN 1504-3, PCC, klasa R3.

TEKAMAL MSM 0 - 0,3 to mikrowzmocniona zaprawa naprawcza SIST EN 1504-3: Zaprawa naprawcza strukturalna PCC, klasa R3. Tekamal MSM 0-0,3 to gotowa mieszanka cementu, piasków krzemionkowych, specjalnych dodatków chemicznych i włókien polimerowych, które zmniejszają ryzyko pękania z powodu wyschnięcia zaprawy. W stanie świeżym zaprawa jest tiksotropowa i dlatego szczególnie nadaje się do napraw konstrukcyjnych lub wykańczania powierzchni pochyłych, pionowych i górnych.

Zalecana grubość Tekamal MSM 0-0,3 w jednej warstwie wynosi 1-5 mm. Jeśli zaprawę nakłada się na kilka warstw, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po tym, jak pierwsza już dobrze przylega i jest stabilna, ale nie całkowicie związana.

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania
  • Zoisov most, Lublana
    Zoisov most, Lublana

Tekamal MSM 0-0,3 przeznaczony jest do naprawy płytszych uszkodzeń betonu i zapraw oraz wykończenia zaprawą betonową lub szorstką naprawianych powierzchni:

  • fasad,
  • wykończenia balkonów, tarasów, schodów,
  • krawędzie kolumn i belek,
  • prefabrykowanych betonowych elementów,
  • wypełnianie sztywnych połączeń między elementami betonowymi.