Tekamal Silika MSM 2

SIST EN 1504-3, PCC, klasa R4.

TEKAMAL Silika MSM 2 jest gotową mieszanką cementu, piasku krzemionkowego, mikrokrzemionki, specjalnych dodatków chemicznych i włókien polimerowych, które zmniejszają ryzyko pękania w wyniku wyschnięcia zaprawy. Zaprawa jest tiksotropowa w stanie świeżym i dlatego szczególnie nadaje się do napraw strukturalnych powierzchni pochyłych, pionowych i górnych.

Zalecana grubość Tekamal Silika MSM 2 w jednej warstwie wynosi 9-45 mm, ale zależy to od położenia naprawianej powierzchni i chropowatości powierzchni. W przypadku grubszych warstw - warstw wielowarstwowych, kolejną warstwę należy nakładać dopiero wtedy, gdy pierwsza warstwa dobrze przylega i jest stabilna, ale nie całkowicie zwiazana.

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania

Tekamal Silika MSM 2 jest przeznaczony do naprawy uszkodzonego betonu i zapraw: wypełniania uszkodzonych miejsc, połączeń, uszkodzeń udarowych, tj. łatanie i powłoki cienkowarstwowe na obiektach narażonych na duże obciążenia mechaniczne i fizyczne lub korozję chemiczną na:

  • dźwigary i kolumny oraz konstrukcje nadprożowe mostów i wiaduktów,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • obiekty energetyczne: elektrownia wodna, elektrownia cieplna, elektrownia jądrowa, obiekty przemysłowe,
  • prefabrykowanych betonowych elementów,
  • wypełnianie sztywnych spoin między elementami betonowymi.