Tekamal Silika MSM 0-0,3

SIST EN 1504-3, PCC, klasa R4.

TEKAMAL Silika MSM 0-0,3 to gotowa mieszanka cementu, piasku krzemionkowego, mikrokrzemionki, specjalnych dodatków chemicznych i włókien polimerowych, które zmniejszają ryzyko pękania w wyniku wyschnięcia zaprawy. W stanie świeżym zaprawa jest tiksotropowa i dlatego szczególnie nadaje się do napraw konstrukcyjnych lub wykańczania powierzchni pochyłych, pionowych i górnych.

Zalecana grubość Tekamal Silika MSM 0-0,3 w jednej warstwie wynosi 1-5 mm. Jeśli zaprawę nakłada się na kilka warstw, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po tym, jak pierwsza już dobrze przylega i jest stabilna, ale jeszcze nie związała.

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania

Tekamal Silika MSM 0-0,3 jest przeznaczony do naprawy płytszych uszkodzeń betonu i zapraw oraz do ostatecznego wykończenia betonem lub gruboziarnistą zaprawą naprawianych powierzchni na konstrukcjach poddanych większym obciążeniom mechanicznym i fizycznym lub korozji chemicznej na:

  • dźwigary i kolumny oraz konstrukcje nadprożowe mostów i wiaduktów,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • obiekty energetyczne: elektrownia wodna, elektrownia cieplna, elektrownia jądrowa, obiekty przemysłowe,
  • prefabrykowanych betonowych elementów,
  • wypełnianie sztywnych spoin między elementami betonowymi.