Tekamal Alteks 0-3

SIST EN 1504-3, CC, klasa R4.

TEKAMAL Alteks 0-3 to jednoskładnikowa sucha mieszanka cementu, specjalnych piasków i dodatków chemicznych, która przy odpowiednim przygotowaniu, montażu i pielęgnacji pozwala uzyskać zaprawę o skompensowanym skurczu, znacznie zmniejszonym ryzyku pękania, poprawionych właściwościach fizycznych i mechanicznych. Zaprawa pęcznieje w czasie przed uzyskaniem pełnej wytrzymałości.

Zalecana grubość Tekamal Alteks 0-3 w jednej warstwie wynosi 9-50 mm. W przypadku konieczności wykonania grubszych warstw, nalezy dodać ok. 25–35 % wagowych czystego piasku (np.: 4-8 mm). Aby określić odpowiednią ilość wody dla wymaganych właściwości świeżej i związanej zaprawy, wymagane są wstępne testy dla każdego konkretnego zastosowania!

Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania

Tekamal Alteks 0-3 stosuje się wszędzie tam, gdzie szczególnie ważne jest zastosowanie zaprawy o minimalnym skurczu, gdzie określone są wymagania dotyczące wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej (szybszy postęp pracy, szybsze usuwanie szalunku) i / lub wysokiej trwałości:

  • wylewki pod maszyny, dźwigi,
  • podlewanie kotew,
  • ochrona i naprawa konstrukcji betonowych (np. podpory i kolumny hal betonowych, mostów, wiaduktów, kominów, wież chłodniczych, oczyszczalni ścieków,…)  uszczelnianie sztywnych połączeń między elementami betonowymi,
  • łatanie i powlekanie cienkowarstwowe posadzek betonowych,
  • wypełnienie sztywnych spoin ścian z kamienia,
  • wypełnianie sztywnych spoin między kostką betonową, kostkami granitowymi itp.