Tekamal Alteks 0 - 3 M

SIST EN 1504-3, CC, klasa R2
Niekurczliwa zaprawa do napraw niekonstrukcyjnych.
Pakowanie
Worek: 25 kg
Zakres zastosowania

Tekamal Alteks 0-3 M stosuje się wszędzie tam, gdzie szczególnie ważne jest zastosowanie zaprawy o minimalnym skurczu, gdzie określone są wymagania dotyczące wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej (szybszy postęp pracy, szybsze usuwanie szalunku) i / lub wysokiej trwałości:

  • wylewki pod maszyny, dźwigi,
  • podlewanie kotew,
  • ochrona i naprawa konstrukcji betonowych (np. podpory i kolumny hal betonowych, mostów, wiaduktów, kominów, wież chłodniczych, oczyszczalni ścieków,…)  uszczelnianie sztywnych połączeń między elementami betonowymi,
  • łatanie i powlekanie cienkowarstwowe posadzek betonowych,
  • wypełnienie sztywnych spoin ścian z kamienia,
  • wypełnianie sztywnych spoin między kostką betonową, kostkami granitowymi itp.