Tekamal Antikor

SIST EN 1504-7, zasada 11.1
TEKAMAL Antikor to ochrona antykorozyjna zbrojenia. Jednoskładnikowa powłoka ochronna do zbrojenia na bazie cementu. Zalecamy również stosowanie go jako warstwy sczepnej do betonu.
Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania
  • Renowacja komina TKK Srpenica
    Renowacja komina TKK Srpenica

Tekamal Antikor służy do ochrony zbrojenia:

  • gdy zbrojenie jest widoczne, a grubość warstwy ochronnej jest mniejsza niż 10 mm,
  • w środowiskach narażonych, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona,
  • kiedy beton jest narażony na chlorki,
  • kiedy wykonujemy naprawy zaprawami klasy R2 do napraw niekonstrukcyjnych,
  • gdy zaprawy naprawcze do napraw konstrukcyjnych klas R4 i R3 nie mogą zostać nałożone natychmiast oczyszczeniu zbrojenia.


Tekamal Antikor można również stosować jako warstwę sczepną, szczególnie przed ręcznym nakładaniem zapraw naprawczych, ale należy zadbać o to, aby zaprawa zostałanałożona na świeży Tekamal Antikor.

Tekamal Antikor może być również stosowany jako mostek sczepny, zwłaszcza przy ręcznym nakładaniu zapraw naprawczych. Zawsze należy je nakładać „mokrym na mokre”.