Cementit M-2

Napowietrzacz i dodatek do mielenia cementu murarskiego.

Pakowanie
  • Pojemnik: 1 m3
  • luzem
Zakres zastosowania
Cementit M-2 jest dodatkiem, który jest dodawany podczas przemiału cementu w celu wprowadzenia mikropęcherzyków do świeżej i stwardniałej zaprawy oraz w celu poprawy mielenia cementu. Jako napowietrzacz poprawia urabialność świeżej zaprawy i odporność stwardniałej zaprawy na działanie mrozu i soli.