Gips plastifikator M

Dodatek proszkowy - superplastyfikator do mas gipsowych
Superplastyfikator do mas gipsowych
Pakowanie

Worek: 5 kg, 25 kg

Zakres zastosowania
Gips Plastyfikator M to powłoka proszkowa o działaniu uplastyczniającym, przeznaczona do ogólnej poprawy jakości wyrobów gipsowych.
Ze względu na silne działanie uplastyczniające poprawia urabialność mas gipsowych i / lub zmniejsza zawartość wody zarobowej, zwiększając w ten sposób końcową wytrzymałość stwardniałych produktów gipsowych.