Cementol Tiksokret T-BA

Niealkaliczny przyspieszacz wiązania do betonu natryskowego, SIST EN 934-5: T2.
CEMENTOL Tiksokret T-BA jest płynną domieszką do produkcji betonu i zapraw natryskowych.
Pakowanie
  • kanister: 60 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Tiksokret T-BA jest płynnym niealkalicznym przyspieszaczem wiązania, który przyspiesza wiązanie i twardnienie cementu i dlatego nadaje się do produkcji szybkowiążących zapraw i betonu. Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji zbrojenia w betonie.

Cementol Tiksokret T-BA stosuje się głównie do produkcji kompozytów natryskowych - zapraw i betonów torkretowych w procesie mokrym i suchym w kopalniach, tunelach, do stabilizacji nabrzeży, itp. Może być stosowany zarówno w metodzie mokrej jak i suchej.