Cementol Omega P

Przyspieszacz wiązania, SIST EN 934-2: T6.
CEMENTOL Omega P jest proszkowym przyspieszaczem wiązania do betonowania i murowania w niskich temperaturach.
Pakowanie
  • Worek: 5 kg, 25 kg
Zakres zastosowania

Ma on przyspieszyć proces wiązania betonu, zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Ze względu na tę cechę stosuje się go do produkcji prefabrykatów betonowych, betonowania i murowania w niskich temperaturach do - 5 °C, pod warunkiem, że temperatura betonu lub zaprawy podczas wbudowania nie będzie niższa niż + 5 °C.

Dozuje się go w stosunku do masy cementu, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych do masy spoiwa (cement + wapno), a mianowicie: 1 - 3% (1 do 3 kg na 100 kg cementu/spoiwa).