Kulirpasta T 8 / Kulirpasta T 12 / Kulirpasta T 16 / Kulirpasta T 22

Opóźniacze powierzchniowe wiązania do betonu z odkrytymi ziarnami kruszywa.
KULIRPASTA T nadaje się do produkcji betonu płukanego - produktów betonowych, szczególnie na dużych powierzchniach, gdzie widoczne są ziarna kruszyw wielkości: 4-8 mm, 6-8 / 12 mm, 8-16 mm, 8-16 / 22 mm.
Pakowanie

Wiadro: 20 kg

Zakres zastosowania

Kulirpasta T to grupa opóźniaczy na bazie rozpuszczalników. Stosuje się je do produkcji wszystkich rodzajów wyrobów betonowych, w których widoczne są ziarna kruszywa - w produkcji prefabrykatów betonowych - paneli elewacyjnych, w produkcji płyt tarasowych, a także w produkcji mniejszych produktów betonowych.

Wybór rodzaju Kulirpasty T zależy od składu ziarna i wielkości ziarna kruszywa, rodzaju i ilości cementu, pożądanej głębokości płukania, czasu dojrzewania i temperatury betonu i otoczenia.