Kulirpasta GP 8 oraz GP 16

Opóźniacz powierzchniowy wiązania do betonu płukanego.
KULIRPASTA GP 16 jest bardziej odpowiednia do produkcji prefabrykatów betonowych przygotowanych z kruszywem o uziarnieniu 8–16 mm.
Pakowanie

Plastikowe wiadro: 20 kg

Zakres zastosowania
Kulirpasta GP 8 i Kulirpasta GP 16 to pasty od białych do jasnobrązowych. Są to powierzchniowe środki opóźniające wiązanie i są wykorzystywane do wytwarzania produktów betonowych z odkrytymi ziarnami kruszywa. Kulirpasta GP 8 jest szczególnie odpowiednia do produkcji prefabrykatów betonowych przygotowanych z kruszywem o wielkości 4 - 8 mm, natomiast Kulirpasta GP 16 jest bardziej odpowiednia do produkcji prefabrykatów betonowych przygotowanych z kruszywem o wielkości ziarna 8 - 16 mm.