Cementol Zeta T-conc

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Do produkcji betonu towarowego i do betonowania w wyższych temperaturach.
Pakowanie
  • kanister: 60 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania
  • Viadukt Baba, Trojane
    Viadukt Baba, Trojane

Przeznaczony do ogólnej poprawy jakości betonu. Wytrzymałość betonu zwiększa się poprzez zmniejszenie współczynnika wodno-cementowego poprzez dodanie superplastyfikatora przy zachowaniu jednakowej konsytencji. Zmniejszenie zawartości wody zarobowej wynosi do 30% w zależności od ilości cementu, współczynnika w/c, rodzaju cementu i ilości superplastyfikatorów.

Konsystencja, urabialność i pompowalność mieszanki poprawia się, przy zachowaniu stałego  współczynnika wodno-cementowego, po dodaniu superplastyfikatora.

Cementol Zeta T - conc: wydłuża czas pracy z mieszanką betonową i czas wiązania betonu, dlatego jest szczególnie odpowiedni do produkcji, transportu i pompowania betonu oraz do betonowania w wyższych temperaturach.