Cementol Zeta SUPER S

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator. Nadaje się do produkcji prefabrykatów, betonu konstrukcyjnego i towarowego.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania
  • Wiadukt Črni kal
    Wiadukt Črni kal

Nadaje się do produkcji prefabrykatów, betonu konstrukcyjnego i towarowego.

Jego zastosowanie umożliwia:

  • znaczne obniżenie ilości wody zarobowej przy niezmienionej konsystencji betonu,znaczne zwiększenie
  • konsystencji betonu przy niezmienionej ilości wody w mieszance,znacznie wolniejszy spadek urabialności
  • betonu w czasie niż przy stosowaniu konwencjonalnych superplastyfikatorów.