Cementol Zeta-PRAH

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T 3.1/3.2
Proszkowa domieszka do produkcji wszelkiego rodzaju wysokiej jakości betonu i zapraw.
Pakowanie

Worek: 20 kg

Zakres zastosowania
Cementol Zeta - PRAH przeznaczony jest do ogólnej poprawy jakości betonu lub zaprawy. Beton i zaprawa zwiększają wytrzymałość poprzez zmniejszenie współczynnika wodno-cementowego przy zachowaniu konsystencji. Zmniejszenie zawartości wody zarobowej wynosi do 25%, w zależności od ilości cementu, współczynnika w/c, rodzaju cementu i ilości superplastyfikatora.
Konsystencja, urabialność i pompowalność betonu i zaprawy ulega poprawie przy stosowaniu superplastyfikatora, jeśli współczynnik wodno-cementowy pozostanie niezmieniony.
Cementol Zeta - PRAH służy głównie do produkcji wszelkiego rodzaju wysokiej jakości zapraw gotowych (suchych).