Cementol Zeta PLUS

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2 (0,6-1,4 %)
Plastyfikator, SIST EN 934-2: T2 (0,3-0,5 %)
Cementol Zeta PLUS to zmodyfikowany superplastyfikator nowej generacji, szczególnie odpowiedni do produkcji betonu towarowego o dłuższym czasie urabialności. Umożliwia produkcję trwałych betonów o różnych właściwościach, a szczególnie nadaje się do produkcji betonów produkowanych i transportowanych w wyższych temperaturach. Ze względu na swój specyficzny skład i szeroki zakres dozowania może być stosowany jako plastyfikator lub superplastyfikator.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Zastosowanie Cementol zeta PLUS umożliwia:

produkcję plastycznego/ciekłego betonu o niskim współczynniku w/c (bez segregacji i bleedingu),wolniejszy spadek urabialności betonu w czasie niż w przypadku stosowania konwencjonalnego plastyfikatora i superplastyfikatora, krótszy czas wibracji przy wbudowaniu.