Cementol Zeta P-conc.

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T 3.1 / 3.2
Do produkcji prefabrykatów o wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej betonu.
Pakowanie
  • kanister: 60 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania
  • Viadukt Baba, Trojane
    Viadukt Baba, Trojane

Wytrzymałość betonu zwiększa się poprzez zmniejszenie współczynnika wodno-cementowego poprzez dodanie superplastyfikatora przy zachowaniu jednakowej konsytencji. Zmniejszenie zawartości wody zarobowej wynosi do 30% w zależności od ilości cementu, współczynnika w/c, rodzaju cementu i ilości superplastyfikatorów.

Konsystencja, urabialność i pompowalność mieszanki poprawia się, przy zachowaniu stałego  współczynnika wodno-cementowego, po dodaniu superplastyfikatora.

Cementol Zeta P - conc: jest przeznaczony do produkcji prefabrykatów, ponieważ umożliwia wyższą wytrzymałość początkową betonu.