Cementol Zeta-conc.

Superplastyfikator do produkcji wszystkich rodzajów betonu wysokiej jakości o wysokiej wytrzymałości końcowej oraz do produkcji betonu wodoodpornego.
Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T 3.1 / 3.2. Do wszystkich rodzajów betonu wysokiej jakości o wysokiej wytrzymałości końcowej oraz do produkcji betonu wodoodpornego. Nadaje się do basenów, studni, tarasów, fundamentów, stoków, itp. Dozowanie: 0,5-1,5 %  do masy cementu (0,5–1,5 kg/100 kg cementu).
Pakowanie
  • kanister: 3 kg, 10 kg
  • kanister: 60 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Wytrzymałość betonu zwiększa się poprzez zmniejszenie współczynnika wodno-cementowego poprzez dodanie superplastyfikatora przy zachowaniu jednakowej konsytencji. Zmniejszenie zawartości wody zarobowej wynosi do 30% w zależności od ilości cementu, współczynnika w/c, rodzaju cementu i ilości superplastyfikatorów.

Konsystencja, urabialność i pompowalność mieszanki poprawia się, przy zachowaniu stałego  współczynnika wodno-cementowego, po dodaniu superplastyfikatora.

Cementol Zeta - conc. stosuje się do produkcji wszelkiego rodzaju betonu wysokiej jakości.