Cementol Hiperplast 481

Superplastyfikator, ST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny wysokowydajny superplastyfikator nowej generacji – hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do wykonywania betonów konstrukcyjnych i towarowych oraz prefabrykowanych elementów betonowych.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik:1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Hiperplast 481 to specjalny, bardzo wydajny superplastyfikator nowej generacji - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji betonu konstrukcyjnego i towarowego oraz prefabrykowanych elementów betonowych. Ma relatywnie lepszą odporność na przedozowanie w grupie superplastyfikatorów PCE.

Jego zastosowanie umożliwia:

  • znaczne obniżenie zawartości wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, zwiększając w ten sposób wytrzymałość betonu
  • znaczna poprawa urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance, nie ma negatywnego wpływu na rozwój wczesnych wytrzymałości
  • Lepsze utrzymywanie konsystencji świeżego betonu w czasie niż przy zastosowaniu poprzednich generacji superplastyfikatorów

Cementol Hiperplast 481 jest szczególnie odpowiedni do produkcji betonu wysokiej ciekłości i betonu samozagęszczalnego (SCC), zgodnie z podstawowymi zasadami przygotowania betonów SCC (Self-Compacting Concrete). Efekt zależy oczywiście od: rodzaju cementu, ilości cementu, stosunku w/c, składu kruszywa i dozowania Cementolu Hiperplast 481.