Cementol Hiperplast 463

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator. Nadaje się do produkcji prefabrykatów, betonu konstrukcyjnego i towarowego.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Hiperplast 463 to specjalny, bardzo wydajny superplastyfikator nowej generacji - hiperplastyfikator odpowiedni do produkcji betonu konstrukcyjnego i towarowego oraz prefabrykowanych betonowych elementów.

Jego zastosowanie umożliwia:

  • silne obniżenie zawartości  wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, zwiększając w ten sposób wytrzymałość betonu
  • znaczna poprawa urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance,
  • znacznie wolniejszy spadek urabialności betonu w czasie niż przy zastosowaniu konwencjonalnych superplastyfikatorów.

Cementol Hiperplast 463 jest szczególnie odpowiedni do produkcji betonu samozagęszczalnego (SCC), zgodnie z podstawowymi zasadami produkcji betonu SCC (Self-Compacting Concrete). Efekt zależy oczywiście od: rodzaju cementu, ilości cementu, stosunku w/c, składu kruszywa i ilości Cementolu Hiperplast 463.