Cementol Hiperplast 185

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny skoncentrowany superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji i transportu betonu o wydłużonym czasie urabialności i przy pracy w wyższych temperaturach.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
    pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Hiperplast 185 to specjalny, bardzo wydajny superplastyfikator nowej generacji - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji i transportu betonu o wydłużonym czasie urabialności i przy pracy w wyższych temperaturach.


Jego zastosowanie umożliwia:

  • lepsze utrzymanie konsystencji świeżego betonu w czasie niż stosowanie poprzednich generacji superplastyfikatorów,
    znaczne zmniejszenie zawartości wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, a tym samym zwiększenie
  • wytrzymałości betonu,
  • znaczna poprawa urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance,nie ma negatywnego wpływu
  • na rozwój wytrzymałości wczesnych

Cemntol Hiperplast 185 jest szczególnie odpowiedni do produkcji łatwego we wbudowaniu betonu. Zastosowanie wyższego zalecanego dozowania umożliwia także przygotowanie betonów samozagęszczalnych SCC, zgodnie z podstawowymi zasadami ich przygotowywania. Efekt zależy od: rodzaju cementu, ilości cementu, stosunku w/c, składu kruszywa i dozowania Cementola Hiperplast 185.