Cementol Hiperplast 182

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny skoncentrowany superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do betonu konstrukcyjnego i towarowego. Produkt nadaje się również do produkcji kostki brukowej.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Hiperplast 182 to specjalny, bardzo wydajny superplastyfikator nowej generacji - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji betonu konstrukcyjnego i towarowego o niższych zawartościach cementu i wyższych wymaganiach urabialności świeżego betonu. Produkt nadaje się również do produkcji kostki brukowej.


Jego zastosowanie umożliwia:

  • znaczne zmniejszenie zawartości wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, a tym samym zwiększenie wytrzymałości betonu,
  • znaczna poprawa urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance,
    nie ma negatywnego wpływu na rozwój wytrzymałości wczesnych
  • lepsze utrzymywanie konsystencji świeżego betonu w czasie niż stosowanie poprzednich generacji
  • superplastyfikatorów

Cementol Hiperplast 182 jest szczególnie odpowiedni do produkcji łatwego do wbudowania betonu. Efekt zależy od: rodzaju cementu, ilości cementu, stosunku w/c, składu kruszywa (zawartości frakcji pylastych) i dozowania Cementolu Hiperplast 182.