Cementol Hiperplast 179

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T3.1/3.2
Specjalny superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji i transportu betonu o wydłużonym czasie urabialności przy wyższych temperaturach.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Hiperplast 179 to specjalny superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności - hiperplastyfikator, szczególnie odpowiedni do produkcji i transportu betonu o wydłużonym czasie urabialności i do betonowania w wyższych temperaturach.

Jego zastosowanie umożliwia:

  • znacznie lepsze utrzymanie konsystencji świeżego betonu w czasie niż przy zastosowaniu poprzednich generacji superplastyfikatorów,
  • znaczne zmniejszenie zawartości wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, a tym samym zwiększenie wytrzymałości betonu,
  • znaczna poprawa urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance, bez negatywnego wpływu na rozwój wczesnych wytrzymałości

Cementol Hiperplast 179 jest szczególnie odpowiedni do produkcji betonu o wysokiej ciekłości i SCC (betonu samozagęszczalnego), zgodnie z podstawowymi zasadami produkcji betonu SCC. Efekt zależy oczywiście od: rodzaju cementu, ilości cementu, stosunku w/c, składu kruszywa i ilości Cementolu Hiperplast 179.