Cementol Favorit S

Superplastyfikator, SIST EN 934-2: T 3.1/3.2
Cementol Favorit S to specjalny superplastyfikator na bazie złożonych surowców, odpowiedni do produkcji betonu konstrukcyjnego i towarowego, szczególnie w połączeniu z kruszywami o niskiej zawartości frakcji pylastych i niektórymi cementami, i zwykle wykazuje również nieco większą stabilnością.
Pakowanie
  • kanister: 50 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Favorit S jest szczególnie odpowiedni do produkcji betonu o podwyższonej urabialności, ale należy brać pod uwagę, że efekt zależy od: rodzaju i ilości cementu, stosunku W/C, składu kruszywa i dozowania Cementolu Favorit S.

Jego zastosowanie umożliwia:

• utrzymanie dobrej konsystencji świeżego betonu w czasie,
• zmniejszenie zawartości wody zarobowej przy niezmienionej urabialności betonu, a tym samym zwiększenie wytrzymałości betonu,
• poprawę urabialności betonu przy niezmienionej zawartości wody w mieszance.