Cementol Delta Ekstra W

Plastyfikator, SIST EN 934-2: T2
Do ogólnej poprawy jakości betonu.
Pakowanie
  • kanister: 60 kg
  • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania
  • Kolumny w wodzie na wiadukcie Črni kal
    Kolumny w wodzie na wiadukcie Črni kal

Cementol DELTA EXTRA W może opóźnić początek wiązania cementu (w zależności od dawki) bez znaczącego wpływu na proces przyrostu wytrzymałości, co oznacza, że wzrost wytrzymałości jest proporcjonalny do zmniejszenia ilości wody zarobowej.

Redukcja ilości wody wynosi od 5 do 10%, w zależności od dozowania domieszki Cementol DELTA EXTRA W. Urabialność i konsystencja świeżego betonu poprawia się poprzez dodanie Plastyfikatora do mieszanki o niezmienionym stosunku wody do cementu. Ze względu na swój skład Cementol DELTA EKSTRA W ma nieco szybszy przyrost wytrzymałości w niższych temperaturach niż Cementol DELTA EKSTRA.