Cementol Delta Ekstra

Plastyfikator do ogólnej poprawy jakości betonu.
Plastyfikator, zgodny z Normą SIST EN 934-1. Do ogólnej poprawy jakości betonu. Wpływa korzystnie na retencję wody. Poprawia plastyczność i urabialność betonu oraz zwiększa jego wytrzymałość. Dozowanie: 0,2-0,6 % do masy cementu (0,2-0,6 kg/100 kg cementu).
Pakowanie
  • Kanister: 3 kg, 10 kg
  • Kanister: 60 kg
  • Pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Delta EKSTRA może opóźnić początek wiązania cementu (w zależności od dawki) bez znaczącego wpływu na proces przyrostu wytrzymałości, co oznacza, że wzrost wytrzymałości jest proporcjonalny do zmniejszenia ilości wody zarobowej.

Zmniejszenie ilości wody wynosi od 5 do 10% w zależności od dozowania domieszki Cementol Delta EKSTRA. Urabialność i konsystencja świeżego betonu poprawia się przez dodanie plastyfikatora do mieszanki o niezmienionym stosunku wodno-cementowym.