Cementol Lateks SB

Domieszka poprawiająca przyczepność do produkcji wyrobów betonowych i zapraw zmodyfikowanych polimerami.
CEMENTOL Lateks SB to środek zwiększający przyczepność świeżego i starego betonu oraz produkcję zapraw klejowych i naprawczych oraz betonu.
Pakowanie
 • kanister: 50 kg
 • pojemnik: 1 m3
Zakres zastosowania

Cementol Lateks SB to wodna dyspersja na bazie styrenu-butadienu, która jest stosowana jako domieszka do zaprawy i betonu w celu osiągnięcia:

 • poprawa wytrzymałości mechanicznej, szczególnie wyjątkowo poprawia przyczepność świeżego betonu lub zaprawy do stwardniałego betonu lub zaprawy,
 • poprawa odporności stwardniałej zaprawy lub betonu na działanie soli, rozcieńczonych kwasów lub zasad, olejów i benzyny,
 • lepsza urabialność świeżej zaprawy lub betonu,
 • poprawiona wodoszczelność, a tym samym zmniejszona przepuszczalność wody, olejów, oleju, benzyny…,
  zwiększona odporność na ścieranie.

Dlatego Cementol Lateks SB nadaje się do produkcji:

 • zaprawy i beton modyfikowany polimerami, które są narażone na wysokie obciążenia mechaniczne, fizyczne lub chemiczne,
 • zaprawy naprawcze i klejowe,
 • warstwy wiążące między stwardniałym betonem a nowym / świeżym betonem lub zaprawą