Cementol Elastosil 34 - PRAH

Domieszka zwiększająca przyczepność do wykonania zapraw naprawczych i klejowych
Domieszka proszkowa poprawiająca przyczepność świeżego betonu lub zaprawy do stwardniałego betonu i zaprawy.
Pakowanie

Torba: 25 kg

Zakres zastosowania

Cementol Elastosil 34 - PRAH to sproszkowana żywica na bazie sztucznych żywic - polimerów, która jest stosowana jako domieszka do zaprawy lub betonu w celu osiągnięcia:

  • znacznie poprawia przyczepność świeżego betonu lub zaprawy do już utwardzonego betonu i zaprawy,
  • poprawiona odporność stwardniałej zaprawy lub betonu na działanie soli, rozcieńczonych kwasów lub zasad, olejów i benzyny,
  • lepsza urabialność świeżej zaprawy lub betonu,
  • poprawiona wodoszczelność,
  • zwiększona odporność na ścieranie,
  • zwiększona wytrzymałość na zginanie i przyczepność.

Ze względu na te cechy stosujemy Cementol Elastosil 34 - PRAH głównie do produkcji już przygotowanych (suchych) wysokiej jakości zapraw naprawczych i klejowych o ulepszonych właściwościach mechanicznych i chemicznych.