Cementol Penilo 1

Domieszka spieniająca do produkcji betonu lekkiego - pianobetonu.

CEMENTOL Penilo 1  służy do produkcji betonu o gęstości 500 kg/m³ do 2000 kg/m³.

Pakowanie
 • kanister: 10 kg
 • balon: 50 kg
Zakres zastosowania

Cementol Penilo 1 to specjalna domieszka przeznaczona do produkcji lekkiego betonu - pianobetonu. Pianobeton wyróżnia się przede wszystkim niską wagą, a w konsekwencji mniejszym obciążeniem konstrukcji nośnej lub, w innym przypadku: osiągamy dużą objętość przy niewielkiej masie materiału wytwarzając drobnąą i stabilną piankę.


Ze względu na te właściwości Cementol Penilo 1 służy do wytwarzania:

 • Pianobetonów termoizolacyjnych:
  Beton z gęstością objętościową do 1000 kg/m3. Zakres użycia jest ograniczony. W szczególności są stosowane jako wypełniacz izolacyjny do systemów ścian warstwowych i sieci ciepłej wody.
 • Pianobetonu konstrukcyjnego do izolacji termicznej:
  Beton z gęstością objętościową od 1000 do 1500 kg/m3. Pianobetony tej gęstości mają najszerszy zakres zastosowań: jako zaprawy: do murowania i tynkowania, jastrychów termoizolacyjnych, paneli dociskowych konstrukcji sufitowych; do konstrukcji nośnych i elementów o wytrzymałości na ściskanie do 20 MPa: ścianki działowe, elementy elewacyjne, produkty prefabrykowane do indywidualnego budownictwa, bloki murowane itp.
 • Pianobetony nośne:
  Betony o gęstości większej niż 1500 kg/m3 - szczególnie w przypadku betonów konstrukcyjnych o wytrzymałości na ściskanie do 30 MPa: prefabrykacja nośnych elementów elewacyjnych o większych wymiarach, ścian prefabrykowanych, słupów, biegów schodowych itp. Na budowach służą do zalewania stropów między piętrami, słupów, ścian itp.