Cementol Eta EM

Napowietrzacz z efektem plastyfikatora
CEMENTOL Eta EM jest szczególnie odpowiedni do produkcji zapraw do betonu i zapraw lekkich oraz jako zamiennik wapna w zaprawie cementowej.
Pakowanie

Kanister: 50 kg

Zakres zastosowania

Cementol Eta EM jest specjalnym napowietrzaczem do betonu i zapraw. Wprowadza stabilne mikropęcherzyki powietrza do świeżego betonu/zaprawy. W ten sposób uzyskuje się lepszą urabialność świeżego betonu / zaprawy i wysoką wewnętrzną odporność stwardniałego betonu / zaprawy na cykliczne zamarzanie-rozmrażanie.

Cementol Eta EM jest szczególnie odpowiedni do produkcji betonów/zapraw lekkich.