Cementol Stabilizator M

Domieszka zwiększająca więźliwość wody i do betonowania pod wodą, SIST EN 934-2: T4
Szczególnie odpowiedni do produkcji betonu podwodnego. Zmniejsza wydzielanie wody z betonu lub zaprawy, zapobiegając w ten sposób ryzyku segregacji.
Pakowanie

Worek: 25 kg

Zakres zastosowania

Cementol Stabilizator M zmniejsza wydzielanie wody z betonu lub zaprawy. Ze względu na zdolność zatrzymywania wody można go stosować we wszystkich przypadkach, w których chcemy ograniczyć lub zapobiegać wydzielaniu wody - bleeding i segregacja betonu lub zaprawy. Cementol Stabilizator M umożliwia przygotowanie spoistych, jednorodnych betonów i zapraw. Ze względu na sposób działania Cementol Stabilizer M jest szczególnie odpowiedni do:

  • do produkcji betonu/zaprawy o podwyższonej spoistości/jednorodności do betonowania pod wodą - niewielkie wymywanie;
  • do produkcji betonu/zaprawy o niskiej zawartości wody w wyższych temperaturach - mniejsze ryzyko utraty wody.