Cementol Gostilec L

Stabilizator - domieszka zwiększająca więźliwość wody
Szczególnie nadaje się do produkcji betonu wysokiej ciekłości i samozagęszczalnego. Zmniejsza uwalnianie wody z betonu, zapobiegając w ten sposób ryzyku segregacji i bleedingu.
Pakowanie

Kanister: 10 kg

Zakres zastosowania

Cementol Gostilec L jest stabilizatorem - domieszką zwiększającą więźliwość wody, która zmniejsza uwalnianie wody z betonu, a tym samym zmniejsza/zapobiega ryzyku segregacji betonu lub umożliwia produkcję spoistego i jednorodnego betonu.

Ze względu na sposób działania Cementol Gostilec L jest szczególnie odpowiedni:

  • jako domieszka do betonu wysokich ciekłości z dodatkiem superplastyfikatorów - zmniejszone ryzyko segregacji;
  • jako domieszka do betonu samozagęszczalnego z dodatkiem hiperplastyfikatorów - mniejsze ryzyko segregacji;
  • do produkcji/przygotowania betonu o zwiększonej spoistości/jednorodności do betonowania pod wodą - mniejsze ryzyko wymywania;
  • do produkcji betonu o niskiej zawartości wody w wysokich temperaturach - zmniejszone ryzyko utraty wody.